Reduktor CO2, jeden manometr
Reduktor ciśnieniowy do dwutlenku węgla, z jednym manometrem wysokiego ciśnienia, precyzyjnym zaworem igłowym i szybkozłączem 6 mm.
Reduktor CO2, dwa manometry
Reduktor ciśnieniowy do dwutlenku węgla, z dwoma manometrami wysokiego i niskiego ciśnienia, precyzyjnym zaworem igłowym i szybkozłączem 6 mm.
Copyright 2010 Aqua-art